BEZMAKSAS PIEGĀDE pirkumiem virs €49*
+371 20000046, +371 20000558

Tavā grozā

0 produktu 0,00 €

Privātuma politika

Fithealthy.eu aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar "Vispārēja datu aizsardzības regula 2016/679", kas stājās spēkā 2018. gada 25. maijā par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un Latvijas Republikas likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”. Fithealthy.eu neizpaudīs jūsu personas datus citām personām, izņemot šajos Noteikumos minētajos gadījumos. Izmantojot Interneta veikalu, jūs piekrītat tam, ka Fithealthy.eu saskaņā ar šiem Noteikumiem vāc un izmanto jebkurus personas datus vai citu informāciju, ko jūs sniedzat pakalpojumu lietošanas laikā. Ja jūs nepiekrītat šiem Noteikumiem, lūdzu, neizmantojiet Interneta veikalu.

Fithealthy.eu var vākt informāciju, ko jūs brīvprātīgi sniedzat mums, kā arī ziņas par atrašanās vietu un vietnes apmeklējumu datus, kā aprakstīts turpmāk. Lai varētu izmantot Interneta veikalu, jūs var lūgt, sniegt par sevi personīgi identificējamu informāciju, kas ļautu mums sazināties tieši ar jums. Personīgi identificējama informācija ietver jūsu e-pasta adresi, vārdu, uzvārdu, telefona numurus, piegādes un rēķinu nosūtīšanas adreses, kā arī pastāvīgu identifikatoru (piemēram, sīkfailā ietvertu klienta numuru), kas saistīts ar personīgi identificējamu informāciju, kā arī citām ziņām, ko jūs varat sniegt brīvprātīgi. Šādu jūsu sniegtu personīgi identificējamu informāciju mēs vācam, lai varētu:

 • jūs informēt par Precēm;

 • paziņot jums par mūsu īpašajiem piedāvājumiem un citām marketinga aktivitātēm;

 • atbildēt uz jūsu informācijas pieprasījumiem;

 • apstrādāt aptauju datus un citus jūsu sniegtos datus;

 • apstrādāt tiešsaistes Preču pirkumus un maksājumus;

 • nosūtīt jums pasūtītās Preces;

 • atvērt, uzturēt un administrēt lietotāju kontus.


Fithealthy.eu izmanto mūsu savākto personīgi identificējamo informāciju, lai sniegtu jums konkrētu informāciju un pakalpojumus, ko jūs pieprasāt, kā arī papildu informāciju un pakalpojumus, kas varētu jūs interesēt. Sniedzot savu personīgi identificējamo informāciju, jūs apliecināt, ka pilnībā saprotat šādas informācijas vākšanu un apstrādi un piekrītat tam. Lai aizsargātu jūsu privātumu un drošību, mēs īstenosim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu jūsu identitāti, piemēram, pieprasīsim paroli, pirms dodam piekļuvi jūsu datiem. Fithealthy.eu veic visus iespējamos pasākumus jūsu personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu, tomēr nevaram garantēt nevienas jūsu tiešsaistē izpaustās informācijas drošību, un jūs to darāt uz savu risku.

Fithealthy.eu var arī vākt informāciju, kas nav personiska, piemēram, jūsu IP adresi, un tīmekļa vietnē izmantot sīkdatnes. Informācija, kas tiek iegūta, vācot IP adreses un izmantojot sīkdatnes, nav personīga informācija par jums. Tā ir ar personas identitāti nesaistīta informācija par tīmekļa vietnes lietošanas veidu. Mēs izmantojam anonīmus datus par darbībām tiešsaistē, lai labāk saprastu, kā cilvēki izmanto mūsu Interneta veikalu. Šajā nolūkā mēs varam izmantot apkopotu anonīmu apmeklētības informāciju par darbībām tiešsaistē un informāciju no trešajām personām, lai izsekotu lietošanas tendences un tā uzlabotu pakalpojumus. Mēs varam arī izmantot šo apkopoto anonīmo informāciju, lai sagatavotu pārskatus, ar kuriem mēs varam dalīties ar trešo personu mārketinga partneriem un saistītām sabiedrībām. Mēs varam vākt informāciju par:

 • datumu un laiku, kad jūs piekļūstat pakalpojumiem;

 • jūsu interneta pakalpojumu sniedzēju, mobilo sakaru operatoru vai datu pakalpojumu sniedzēju;

 • jūsu interneta protokola (IP) adresi;

 • jūsu skatītajām lapām;

 • jūsu iegādātajām un aplūkotajām precēm;

 • saitēm, uz kurām jūs klikšķināt;

 • izmantotajiem līdzekļiem;

 • to, kad un kā jūs saistāties ar pakalpojumiem;

 • saturu, attēliem un reklāmām, ko jūs atlasāt;

 • to, kā jūs nokļuvāt pie pakalpojumiem un kurp dodaties, kad beidzat tos izmantot.

Lielākā daļa vietnes apmeklējumu dati tiek vākti, izmantojot datu vākšanas rīkus, piemēram, tīmekļa bāksignālus, sīkdatnes, iegultas tīmekļa saites un citu programmatūru (turpmāk tekstā kopā saukti “Datu vākšanas rīki”). Datu vākšanas rīki parasti ir sīki datu faili vai programmatūra, kas tiek nosūtīti uz jūsu pārlūkprogrammu un glabājas jūsu datora vai mobilās ierīces cietajā diskā. Lielāko daļu pārlūkprogrammu un attēlošanas programmu var iestatīt tā, lai tās informētu jūs, kad tiek izmantoti datu vākšanas rīki vai kad uz jūsu datoru vai personālo sakaru ierīci tiek nosūtīta cita izsekošanas programmatūra. Tās arī piedāvā jums opciju, kas ļauj atteikties no šādiem datu vākšanas rīkiem. Tomēr atteikums atļaut datu vākšanas rīku izmantošanu dažkārt var liegt jums iespēju piekļūt noteiktiem pakalpojumu apgabaliem vai līdzekļiem vai negatīvi ietekmēt to attēlošanu vai funkcionēšanu.

Fithealthy.eu pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām. Mēs būsim spiesti atklāt patērētāja personīgo informāciju, kad to pieprasa likums.

Fithealthy.eu patur tiesības jebkurā laikā mainīt šos Noteikumus. Ja tas būs izdarīts, Fithealthy.eu publicēs aktuālos Noteikumus šajā lapā. Jebkuri grozījumi šajos Noteikumos stāsies spēkā to publicēšanas dienā.